Stichting Casa Cara

Sinds eind 2020 bestaat stichting Casa Cara.
Op een uniek stukje Nederland in een bos in een nationaal park in Drenthe staat een eenvoudige vakantiewoning.
Deze woning was eigendom van een familie, die het bos met huis heeft geschonken aan de daarvoor opgerichte stichting.


De stichting heef ten doel het huis beschikbaar te stellen voor mensen die behoefte hebben een korte periode door te brengen in een rustige, natuurlijke en prikkelarme omgeving.
Daarnaast zorgt de stichting voor het onderhoud van het bos en het huis.
Voor het gebruik van het huis vragen we een schappelijke vergoeding.

Werkwijze

Denkt u in aanmerking te komen voor een verblijf in het huis, of heeft u een client die daar baat bij heeft?
U kunt zich melden bij Kirsten Koole, ze is bestuurslid van de stichting en werkt als zelfstandige in de geestelijke gezondheidszorg. U kunt haar bereiken via haar website: inreflect.
Kirsten zal met u oordelen over geschiktheid en een eventueel verblijf organiseren.

Stichting Casa Cara is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 81402244